Διακρατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης

Εκπαιδευτικοί και εμπειρογνώμονες από έξι οργανισμούς-εταίρους συμμετείχαν στην εκπαιδευτική κατάρτιση που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Δούκα στην Αθήνα από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2023, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, STEAM4ALL. Η εκδήλωση σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση της εκπαίδευσης στις Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά (STEAM) χωρίς αποκλεισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τους σκοπούς του έργου, τους βασικούς στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τον αντίκτυπό του στην εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρουσιάστηκαν επίσης οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών από προηγούμενα έργα που επικεντρώθηκαν στην ένταξη, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις και διδάγματα.

Η καθηγήτρια Ευγενία Κολέζα, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, πραγματοποίησε κεντρική ομιλία, θέτοντας το θεωρητικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας STEAM4ALL. Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε συζητήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων STEAM, εμβαθύνοντας στην κατάσταση της τεχνολογίας, στις δραστηριότητες σχεδιασμού, στις προσεγγίσεις, στις στρατηγικές ένταξης και στα παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της κατάρτισης ήταν η παρουσίαση της εργαλειοθήκης του STEAM4ALL για τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί διερεύνησαν σχέδια μάθησης, εργαστήρια, θεματικές ημέρες και πρακτικές συμπεριληπτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, εισήχθησαν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου και συμμετείχαν σε πιλοτικές δοκιμές, ανταλλάσσοντας χρήσιμα σχόλια.

Το κύριο μέρος της κατάρτισης ήταν η παρουσίαση των 4 ενοτήτων:

  • Κλιματική Αλλαγή
  • Ενεργειακός μετασχηματισμός
  • Ρομποτική
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι συμμετέχοντες εντρύφησαν σε πρακτικές δραστηριότητες σε όλες αυτές τις ενότητες, οι οποίες τους επέτρεψαν να βιώσουν από πρώτο χέρι πώς να ενσωματώνουν τις αρχές του STEAM στις διδακτικές τους πρακτικές.

Στις παράλληλες συνεδρίες οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες, καθεμία από τις οποίες εξερεύνησε και χρησιμοποίησε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης STEAM4ALL. Αυτές οι πρακτικές εμπειρίες ενδυνάμωσαν τους εκπαιδευτικούς με τα εργαλεία που χρειάζονται για να δημιουργήσουν εσυμπεριληπτικά μαθήματα STEAM.

Με επίκεντρο τον Οδηγό STEAM4ALL για εκπαιδευτικούς, οι συμμετέχοντες διερεύνησαν πόρους, εκθέσεις, πρακτικές, δραστηριότητες, μεθοδολογίες και παιδαγωγικές μεθόδους που αποσκοπούν στην προώθηση της συμμετοχικότητας στην εκπαίδευση STEAM.

Ακολούθησε ένα ομαδικό εργαστήριο, όπου οι συμμετέχοντες σχεδίασαν συνεργατικά δραστηριότητες STEAM, αντλώντας έμπνευση από τους πόρους που παρέχει το STEAM4ALL. Κάθε ομάδα παρουσίασε τα έργα της, καλλιεργώντας το πνεύμα συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Κλείνοντας, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τα σχέδια για τη μεταφορά των γνώσεων που απόκτησαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και μοιράστηκαν τα σχόλιά τους. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια τελετή λήξης, με παρατηρήσεις από τους διοργανωτές της κατάρτισης και τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του στο Facebook.

Co-funded by the European union

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2021-2-NL01-KA220-SCH-000048920]

Copyright © | Privacy policy