Το έργο

Το έργο STEAM4ALL θα συμβάλει στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης STEAM, μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης σημαντικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Το έργο θα παρακινήσει τους μαθητές, ιδιαίτερα αυτούς με λιγότερες ευκαιρίες, να ασχοληθούν με τους τομείς του STEAM.


 • Aims & Objectives

  Το STEAM4ALL στοχεύει να αναπτύξει ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα STEAM για να ενδυναμώσει και να δεσμεύσει ενεργά μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, σχολικό προσωπικό και σχολικές κοινότητες να εφαρμόσουν δραστηριότητες STEAM, ρομποτική και ψηφιακά εργαλεία για την ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για τους μαθητές.

  Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει:

  • Να ενθαρρύνει και να παρακινήσει όλους τους μαθητές με αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες ώστε να ασχοληθούν με τους τομείς της εκπαίδευσης STEAM.
  • Να αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και του σχολικού προσωπικού ώστε να οργανώνουν και να εφαρμόζουν δραστηριότητες STEAM στα σχολεία με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (όπως η ρομποτική) καθώς και μη ψηφιακών εργαλείων.
  • Να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, επίλυσης προβλημάτων, αυτοεκτίμησης και συνεργασίας για όλους τους μαθητές.
  1. Εργαλειοθήκη STEAM4ALL για Μαθητές: μια πρακτική εργαλειοθήκη για σχολεία, με εκπαιδευτικές πηγές, έρευνα, παιδαγωγικό υλικό, δραστηριότητες και Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.
  2. eLearning Πλατφόρμα και Εκπαιδευτικές Ενότητες Μικτής Μάθησης: μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ανοιχτής πρόσβασης που θα φιλοξενεί τα αποτελέσματα του έργου και εκπαιδευτικό υλικό μικτής μάθησης.
  3. Οδηγός για Εκπαιδευτικούς: ένας Οδηγός που περιλαμβάνει πηγές για την εκπαίδευση STEAM για καθημερινή πρακτική στα σχολεία – υλικό ανάγνωσης, αναφορές σε εκπαίδευση STEAM, καλές πρακτικές, άλλες παιδαγωγικές πηγές και δραστηριότητες.
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  Προκειμένου οι νέοι να αδράξουν νέες ευκαιρίες και να συμβαδίσουν με τις απαιτήσεις της σημερινής οικονομίας της γνώσης, το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να καινοτομεί και να ανταποκρίνεται σε τέτοιες μεταβαλλόμενες πραγματικότητες, παρέχοντας στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Η εκπαίδευση STEAM έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πολλά υποσχόμενη μεθοδολογία που μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη τέτοιων κρίσιμων δεξιοτήτων για τους μαθητές.

  Ωστόσο, τα σχολικά συστήματα φαίνεται να μην παρέχουν επαρκείς βασικές ικανότητες, όπως ψηφιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ενδείξεις για ελλείψεις δεξιοτήτων στους τομείς του STEAM, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για δεξιότητες αυξάνεται και αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να λάβουν υπόψη οι εκπαιδευτικοί και τα σχολικά προγράμματα.

ΣΤΟΧΟΙ

Το STEAM4ALL στοχεύει να αναπτύξει ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα STEAM για να ενδυναμώσει και να δεσμεύσει ενεργά μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, σχολικό προσωπικό και σχολικές κοινότητες να εφαρμόσουν δραστηριότητες STEAM, ρομποτική και ψηφιακά εργαλεία για την ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για τους μαθητές.

Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει:

 • Να ενθαρρύνει και να παρακινήσει όλους τους μαθητές με αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες ώστε να ασχοληθούν με τους τομείς της εκπαίδευσης STEAM.
 • Να αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και του σχολικού προσωπικού ώστε να οργανώνουν και να εφαρμόζουν δραστηριότητες STEAM στα σχολεία με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (όπως η ρομποτική) καθώς και μη ψηφιακών εργαλείων.
 • Να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, επίλυσης προβλημάτων, αυτοεκτίμησης και συνεργασίας για όλους τους μαθητές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 1. Εργαλειοθήκη STEAM4ALL για Μαθητές: μια πρακτική εργαλειοθήκη για σχολεία, με εκπαιδευτικές πηγές, έρευνα, παιδαγωγικό υλικό, δραστηριότητες και Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.
 2. eLearning Πλατφόρμα και Εκπαιδευτικές Ενότητες Μικτής Μάθησης: μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ανοιχτής πρόσβασης που θα φιλοξενεί τα αποτελέσματα του έργου και εκπαιδευτικό υλικό μικτής μάθησης.
 3. Οδηγός για Εκπαιδευτικούς: ένας Οδηγός που περιλαμβάνει πηγές για την εκπαίδευση STEAM για καθημερινή πρακτική στα σχολεία – υλικό ανάγνωσης, αναφορές σε εκπαίδευση STEAM, καλές πρακτικές, άλλες παιδαγωγικές πηγές και δραστηριότητες.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Προκειμένου οι νέοι να αδράξουν νέες ευκαιρίες και να συμβαδίσουν με τις απαιτήσεις της σημερινής οικονομίας της γνώσης, το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να καινοτομεί και να ανταποκρίνεται σε τέτοιες μεταβαλλόμενες πραγματικότητες, παρέχοντας στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Η εκπαίδευση STEAM έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πολλά υποσχόμενη μεθοδολογία που μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη τέτοιων κρίσιμων δεξιοτήτων για τους μαθητές.

Ωστόσο, τα σχολικά συστήματα φαίνεται να μην παρέχουν επαρκείς βασικές ικανότητες, όπως ψηφιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ενδείξεις για ελλείψεις δεξιοτήτων στους τομείς του STEAM, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για δεξιότητες αυξάνεται και αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να λάβουν υπόψη οι εκπαιδευτικοί και τα σχολικά προγράμματα.

About Steam4All

ΕΤΑΙΡΟΙ

Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

Το Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν έχει μια πλούσια ακαδημαϊκή παράδοση που χρονολογείται από το 1614. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο έχει πάνω από 35.000 φοιτητές από 120 χώρες, 5.500 μέλη προσωπικού, μεταξύ των οποίων 480 καθηγητές, 10 σχολές και 9 μεταπτυχιακά σχολεία. Ανήκοντας στα 25 κορυφαία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο και ενώνοντας τις δυνάμεις τους με πανεπιστήμια και δίκτυα εταίρων, το Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν αποτελεί έναν πραγματικά διεθνή χώρο γνώσης. Το Ινστιτούτο Επιστημονικής Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας (“Institute for Science Education and Communication”) είναι μια διεθνής ερευνητική ομάδα με ειδικούς στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας και εργάζεται σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που στοχεύει στη διεύρυνση και τη διαφοροποίηση της συμμετοχής STEM σε σχολικά και εκτός σχολείου πλαίσια. Το Ινστιτούτο απασχολεί σήμερα 3 καθηγητές, 10 διδακτορικούς φοιτητές και 2 μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Ο πρωταρχικός στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι να διευρύνει και να διαφοροποιήσει τη δέσμευση όλων των πολιτών στην εκπαίδευση STEM σε επίσημα και ανεπίσημα πλαίσια. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακής και σχολικής εκπαίδευσης STEM. Το κάνουμε αυτό μέσω διαφορετικών τύπων έργων (δηλαδή διερευνητική έρευνα, σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών και αξιολόγηση με σχολεία, αξιολόγηση αντίκτυπου εκδηλώσεων δημόσιας συμμετοχής) σε συνεργασία με ερευνητικές μονάδες, ΜΚΟ και κοινοτικά κέντρα (π.χ. το κοινοτικό κέντρο Beijum), ομάδες προσέγγισης (π.χ. ScienceLinX) και σχολεία (π.χ. Σχολή Δημόσιας Υγείας Aletta Jacobs). Το Science LinX, το Κέντρο Επιστημών της σχολής (www.sciencelinx.nl), εισάγει τους εφήβους, τους εκπαιδευτικούς και το κοινό στην επιστήμη με μια φρέσκια και προσαρμοσμένη προσέγγιση των εκθεμάτων, των εργαστηρίων, των σχολικών επισκέψεων, και των παιχνιδιών. Το κλειδί για το έργο του Science LinX είναι η σύνδεση της επίσημης (στο σχολείο) με την άτυπη μάθηση (π.χ. εκτός σχολείου). Το Science LinX συντονίζει το περιφερειακό δίκτυο σχολείων, Network North, συγκεντρώνοντας 4 πανεπιστήμια, πάνω από 40 σχολεία και τοπικές εταιρείες για την εκπαίδευση STEM.

CARDET (ΚΥΠΡΟΣ)
CARDET

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Συνεργάζεται με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολλά έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ικανοτήτων και προγραμματισμού στην εκπαίδευση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την υποστήριξη των νέων, τη μάθηση ενηλίκων, τα ψηφιακά εργαλεία, την Εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων. Ένα από τα βασικά μας πλεονεκτήματα είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε προσεκτικά έργα σε διάφορα πλαίσια.

Δούκας (ΕΛΛΑΔΑ)
Doukas school

Από την ίδρυσή του το 1917, το Σχολείο Δούκα στόχευε πάντα να συμβαδίζει με τις τελευταίες τάσεις στην εκπαίδευση. Στα 2,5 στρέμματά του, και έχοντας από τις καλύτερες εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις σε σχεδιασμό και κατασκευή, το Σχολείο Δούκα, ένα εκπαιδευτικό Ίδρυμα για Κ12 εκπαίδευση, προσφέρει στους 1600+ μαθητές του ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά και αθλητικά προγράμματα στην Ελλάδα.

EUROPA MEDIA (ΟΥΓΓΑΡΙΑ)
Europa Media

Αγαπάμε την επικοινωνία και εύρεση του καταλληλότερου εργαλείου πληροφορικής για να παρουσιάσουμε το ευρωπαϊκό μας έργο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση και διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, με έμφαση την επικοινωνία, ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ, και πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης, είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε νέες περιπέτειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΓΩΜΗΣ Β’ (ΚΥΠΡΟΣ)
egkomib_logo

Το Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Β’ είναι ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στην Έγκωμη, προάστιο της Λευκωσίας. Συνολικά, 185 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών φοιτούν στο σχολείο, ενώ απασχολούνται 21 εκπαιδευτικοί (14 πλήρους και 7 μερικής απασχόλησης) καθώς και 5 άτομα που αποτελούν μη διδακτικό προσωπικό. Η πλειοψηφία των παιδιών στο σχολείο μας προέρχονται από υψηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, ενώ φοιτούν παιδιά που προέρχονται και από χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Το σχολείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά και τεχνολογικά εργαλεία και εφαρμογές (υπολογιστές, ευρυζωνική σύνδεση INTERNET, βιντεοπροβολείς). Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα tablet που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της διαδικασίας εκμάθησης των μαθητών. Μερικοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν πίνακες για να εμπλέξουν τους μαθητές σε τεχνολογικά έργα. Αυτήν τη στιγμή, το σχολείο συμμετέχει σε ευρωπαϊκό έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 1 (“Using mobile devices to enhance student learning and assessment”), στο οποίο 8 εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

RURAL HUB (ΙΡΛΑΝΔΙΑ)
THE RURAL HUB

Το Rural Hub είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγροτικής ανάπτυξης ως απάντηση στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης σε μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις στην Ιρλανδία. Από την ίδρυση του το 2012, ο οργανισμός παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε τοπικούς κατοίκους και κοινοτικές ομάδες. Ειδικευόμαστε στον τομέα της κοινοτικής ανάπτυξης και έχουμε αναπτύξει μια σειρά από τοπικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων νέων της υπαίθρου, των μεταναστών και των απομονωμένων ηλικιωμένων κατοίκων. Συνεργαζόμαστε με αυτές τις ομάδες, χρησιμοποιώντας δημιουργικές προσεγγίσεις και δοκιμάζοντας ψηφιακά μέσα για να υποστηρίξουμε μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων στην περιοχή Κάβαν (Cavan, Βιρτζίνια). Έχουμε ένα ανεπτυγμένο δίκτυο ενδιαφερομένων φορέων σε περιφερειακό επίπεδο που υποστηρίζουν το έργο μας σε θεματική βάση. Μέσω του οργανισμού, παρέχουμε άτυπα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και νέων μέσω των προγραμμάτων Κοινωνικών Πρωινών και Εκπαιδευτικών Απογευμάτων (Social Mornings and Educational Afternoons programmes), καθώς και μέσω των προγραμμάτων «youth into digital media».

Co-funded by the European union

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2021-2-NL01-KA220-SCH-000048920]

Copyright © | Privacy policy