STEAM4ALL Transnationale Training Cursus

Docenten en experts van 6 partnerorganisaties namen van 2 tot 4 oktober 2023 deel aan de eerste transnationale training van het Erasmus+ project STEAM4ALL, in de Doukas School in Athene, Griekenland. Dit evenement markeerde een belangrijke stap in de richting van het bevorderen van inclusief onderwijs op het gebied van wetenschap, technologie, techniek, kunst en wiskunde (STEAM) in heel Europa.

Deelnemers leerden over de doelen van het project, de belangrijkste doelstellingen, de verwachte resultaten en de verwachte impact ervan op het onderwijs. De ervaringen van leraren uit eerdere projecten, met nadruk op inclusie, kwamen ook aan bod op de dag zelf, wat waardevolle inzichten en kennis opleverde.

Prof. Eugenia Koleza, van de Universiteit van Patras, hield een keynotespeech waarin ze het theoretisch kader voor het STEAM4ALL-initiatief verstrekte. Deelnemers voerden discussies over het ontwerpen en implementeren van STEAM-projecten, waarbij ze zich verdiepten in het theoretische kader, ontwerpactiviteiten, benaderingen, integratiestrategieën en voorbeelden uit de echte wereld.

Eén van de hoogtepunten van de training was de kennismaking met de STEAM4ALL-toolkit voor studenten. Docenten verkenden leerplannen, workshops, thematische dagen en praktische inclusieve activiteiten. Daarnaast maakten ze kennis met het eLearning-platform van het project en namen ze deel aan pilottesten, waarbij ze waardevolle feedback deelden.

Het belangrijkste onderdeel van de training was de presentatie van de 4 modules:

  • Klimaatverandering
  • Energietransformatie
  • Robotica en Roboticaland
  • Duurzame ontwikkeling

Deelnemers stortten zich op praktische activiteiten in deze modules, waardoor ze uit de eerste hand konden ervaren hoe ze STEAM-principes in hun onderwijspraktijken konden integreren.

In parallelle sessies werden de deelnemers gegroepeerd in vier teams die elk het STEAM4ALL eLearning-platform verkenden en gebruikten. Deze praktische ervaringen gaven docenten de middelen die nodig zijn om boeiende, inclusieve STEAM-lessen te creëren.

Met de nadruk op STEAM4ALL’s Guide for Educators onderzochten de deelnemers hulpmiddelen, rapporten, praktijken, activiteiten, methodologieën en pedagogieën gericht op het bevorderen van inclusiviteit in STEAM-onderwijs.

Er volgde een groepsworkshop, waar deelnemers gezamenlijk STEAM-inclusieve activiteiten ontwierpen, waarbij ze zich lieten inspireren door de rijkdom aan hulpmiddelen die STEAM4ALL biedt. Elke groep presenteerde hun projecten, waardoor samenwerking bevorderd werd en kennisdeling onder de deelnemers ontstond.

Aan het einde van de training bespraken de deelnemers plannen voor het verspreiden van de tijdens het evenement opgedane kennis, en deelden ze hun feedback. Het evenement werd afgesloten met een slotceremonie, met opmerkingen van zowel de organisatoren als de deelnemers van de trainingen.

Deelnemers verlieten Athene met verbeterde kennis en een schat aan middelen en een sterk netwerk van collega’s die zich inzetten voor het creëren van een meer inclusieve toekomst in het STEAM-onderwijs. Deze training is een belangrijke stap in de richting van het vervullen van de projectvisie om toegankelijke en boeiende STEAM-onderwijs voor alle studenten te bieden.

Voor meer informatie over het project kunt u de Facebook-pagina hier bezoeken.

Co-funded by the European union

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2021-2-NL01-KA220-SCH-000048920]

Copyright © | Privacy policy