A Groningeni Egyetem február 20-án rendezte meg a projekt záró eseményét Groningenben, Hollandiában, “A STEM oktatás szerepe a változó világban” címmel.

A rendezvény a STEM/STEAM oktatás lehetőségeit és kihívásait vitatta meg, plenáris előadások és workshopok formájában. (Fenntarthatóság; Technológia alkalmazása a STEAM oktatásban; aktív tanulás)

A STEAM4ALL partnerek által bemutatott workshop a projekt módszertanát szemléltette; a mérnöki gondolkodás menetén keresztül mutatta be a kidolgozott nyitott tanulási anyagokat.

Kutatók, akadémikusok, STEAM oktatók, diákok, tanárok és projekt partnerek vettek részt a 60 főt számláló eseményen.

Mivel a STEAM4ALL projekt a végéhez ért, a konferencia egyben a projekt záró eseményét is jelentette.

Co-funded by the European union

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2021-2-NL01-KA220-SCH-000048920]

Copyright © | Privacy policy