A projektről

A STEAM4ALL projekt hozzájárul a  STEAM oktatási struktúra fejlesztéséhez azáltal, hogy a tanulókban tudatosítja az egyes készségek fejlesztésének fontosságát. A projekt, a tanulók motivációjának támogatását és aktív részvételének elősegítését célozza a reál és természettudományos tantárgyakban, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókra.


 • CÉLOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK

  A STEAM4ALL célja egy interdiszciplináris STEAM-program kidolgozása, amely lehetővé teszi a diákok, tanárok, iskolavezetők, iskolai személyzet és iskolai közösségek számára a STEAM-tevékenységek, a robotika és a digitális eszközök alkalmazását és aktív bevonását a diákok fontos 21. századi készségeinek fejlesztése érdekében.

  A projekt konkrét célkitűzései a következők:

  • Ösztönözze és motiválja az összes tanulót a fejlődésnek megfelelő tevékenységekkel, hogy sikeresen elköteleződjenek a STEAM területek iránt.
  • A pedagógusok, iskolavezetők és az iskolai személyzet kapacitásának kiépítése a STEAM-tevékenységek megszervezéséhez és végrehajtásához, digitális eszközök (például robotika) és nem digitális eszközök felhasználásával.
  • A digitális készségek, a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a problémamegoldás, az önbecsülés és az együttműködés fejlesztése minden diáknál.
  1. STEAM4ALL eszközkészlet tanulóknak: praktikus eszközkészlet iskolák számára STEAM-oktatással, -kutatással, pedagógiai anyagokkal, tevékenységekkel és nyitott oktatási segédanyagokkal kapcsolatos forrásokkal.
  2. STEAM4ALL eLearning platform és vegyes tanulási modulok: egy nyílt hozzáférésű e-learning platform, amely a projekt eredményeinek és a vegyes tanulási moduloknak ad otthont.
  3. STEAM4ALL útmutató pedagógusoknak: a STEAM-oktatással kapcsolatos forrásokból álló útmutató az iskolák mindennapi gyakorlata számára – olvasmányok, STEAM-jelentések, jó gyakorlatok, pedagógiai források és tevékenységek.
 • Methodology

  Annak érdekében, hogy a fiatalok megragadhassák az új lehetőségeket és lépést tudjanak tartani a mai tudásalapú gazdaság követelményeivel, az oktatási rendszernek újítania és reagálnia kell az ilyen változó valóságra, azáltal, hogy a tanulók számára biztosítja a szükséges ismereteket, készségeket és kompetenciákat. A STEAM-oktatás bizonyítottan ígéretes módszertan, amely támogathatja a diákok ilyen kulcsfontosságú készségeinek fejlesztését.

  Úgy tűnik azonban, hogy az iskolarendszerek nehezen tudnak elegendő kulcskompetenciát, például digitális és szociális készségeket biztosítani. A STEAM-területeken ugyanakkor a készségek hiánya is bizonyított, annak ellenére, hogy a kereslet egyre nő, és a következő években várhatóan növekedni fog irántuk. Ezt a tényt az iskolai tanároknak és az iskolai tanterveknek figyelembe kell venniük.

CÉLOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK

A STEAM4ALL célja egy interdiszciplináris STEAM-program kidolgozása, amely lehetővé teszi a diákok, tanárok, iskolavezetők, iskolai személyzet és iskolai közösségek számára a STEAM-tevékenységek, a robotika és a digitális eszközök alkalmazását és aktív bevonását a diákok fontos 21. századi készségeinek fejlesztése érdekében.

A projekt konkrét célkitűzései a következők:

 • Ösztönözze és motiválja az összes tanulót a fejlődésnek megfelelő tevékenységekkel, hogy sikeresen elköteleződjenek a STEAM területek iránt.
 • A pedagógusok, iskolavezetők és az iskolai személyzet kapacitásának kiépítése a STEAM-tevékenységek megszervezéséhez és végrehajtásához, digitális eszközök (például robotika) és nem digitális eszközök felhasználásával.
 • A digitális készségek, a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a problémamegoldás, az önbecsülés és az együttműködés fejlesztése minden diáknál.

EREDMÉNYEK

 1. STEAM4ALL eszközkészlet tanulóknak: praktikus eszközkészlet iskolák számára STEAM-oktatással, -kutatással, pedagógiai anyagokkal, tevékenységekkel és nyitott oktatási segédanyagokkal kapcsolatos forrásokkal.
 2. STEAM4ALL eLearning platform és vegyes tanulási modulok: egy nyílt hozzáférésű e-learning platform, amely a projekt eredményeinek és a vegyes tanulási moduloknak ad otthont.
 3. STEAM4ALL útmutató pedagógusoknak: a STEAM-oktatással kapcsolatos forrásokból álló útmutató az iskolák mindennapi gyakorlata számára – olvasmányok, STEAM-jelentések, jó gyakorlatok, pedagógiai források és tevékenységek.

MÓDSZEREK

Annak érdekében, hogy a fiatalok megragadhassák az új lehetőségeket és lépést tudjanak tartani a mai tudásalapú gazdaság követelményeivel, az oktatási rendszernek újítania és reagálnia kell az ilyen változó valóságra, azáltal, hogy a tanulók számára biztosítja a szükséges ismereteket, készségeket és kompetenciákat. A STEAM-oktatás bizonyítottan ígéretes módszertan, amely támogathatja a diákok ilyen kulcsfontosságú készségeinek fejlesztését.

Úgy tűnik azonban, hogy az iskolarendszerek nehezen tudnak elegendő kulcskompetenciát, például digitális és szociális készségeket biztosítani. A STEAM-területeken ugyanakkor a készségek hiánya is bizonyított, annak ellenére, hogy a kereslet egyre nő, és a következő években várhatóan növekedni fog irántuk. Ezt a tényt az iskolai tanároknak és az iskolai tanterveknek figyelembe kell venniük.

About Steam4All

PARTNEREK

GRONINGENI EGYETEM (HOLLANDIA)

A Groningeni Egyetem 1614-ig visszanyúló gazdag tudományos hagyományokkal rendelkezik. Napjainkban az egyetemnek több mint 35 000 hallgatója van 120 országból, és 5 500 munkatársat, köztük 480 professzort alkalmaz 10 karán és 9 doktori iskolájában. A Groningeni Egyetem a 25 legjobb európai egyetem és a világ 100 legjobb egyeteme közé sorolható, és rangos partneregyetemekkel és hálózatokkal működik együtt így valóban a tudás nemzetközi színtere. A Tudományos Oktatási és Kommunikációs Intézet egy nemzetközi kutatócsoport, amely a matematika és a természettudományos oktatás és kommunikáció szakértőiből áll. Olyan kutatási programon dolgoznak, amelynek célja a STEM-részvétel kiszélesítése és diverzifikálása az iskolai és iskolán kívüli környezetben. Az intézet jelenleg 3 professzort, 10 PhD-hallgatót és 2 posztdoktori kutatót foglalkoztat. A kutatási program átfogó célja, hogy formális és informális keretek között szélesítse azok körét, akik elköteleződnek a STEM tudományok iránt. Ezt a magas színvonalú egyetemi és iskolai STEM-oktatással érik el, különböző típusú projekteken keresztül (pl. feltáró kutatás, tananyagtervezés és -értékelés iskolákkal, a nyilvánosság bevonására irányuló események hatásvizsgálata), együttműködve kutatóegységekkel, civil szervezetekkel és közösségi központokkal (pl. Beijum közösségi központ), segítő csoportokkal (pl. ScienceLinX) és iskolákkal (pl. Aletta Jacobs School of Public Health). A Science LinX, a kari tudományos központ (www.sciencelinx.nl) újszerű és személyre szabott megközelítéssel vezeti be a tizenéveseket, a tanárokat és a laikus közönséget is a tudományok világába művészeti és tudományos kiállításokkal, műhelyekkel, iskolai látogatásokkal (tudományos kamion) és játékokkal. Munkájának kulcsa a formális (iskolai) és az informális (pl. iskolán kívüli) tanulás összekapcsolása. A Science LinX koordinálja a regionális iskolai hálózatot, a Network North-ot, így 4 egyetemet, több mint 40 iskolát és helyi vállalatot hoz össze a STEM-oktatás terén.

CARDET (CIPRUS)
CARDET

A CARDET, az Oktatástechnológiai Kutatási és Fejlesztési Központ a mediterrán térség egyik vezető kutatási és fejlesztési központja, amely globális szakértelemmel rendelkezik a projekttervezés és -kivitelezés, a kapacitásépítés és az e-learning területén. Független intézményként működik együtt a világ egyetemeivel és intézményeivel, például a Yale Egyetemmel, a Nicosiai Egyetemmel és a Nemzetközi Taneszköz Tanáccsal. A CARDET számos projektet valósított meg az oktatás és a szakképzés kapacitásépítése és -tervezése, az ifjúság támogatása, a felnőttkori tanulás, az írástudás, a digitális eszközök, az e-tanulás, az oktatási technológia és a marginalizált csoportok társadalmi integrációja terén. Egyik fő erősségük, hogy különböző kontextusokban képesek a projektek gondos megtervezésére, végrehajtására, kivitelezésére és értékelésére.

DOUKAS (GÖRÖGORSZÁG)
Doukas school

A Doukas Iskola 1917-es alapítása óta mindig is igyekezett lépést tartani az oktatás legújabb trendjeivel. AZ iskola egy K-12 (általános és középiskolai) oktatási intézmény, amelynek 2,5 hektárnyi területén az oktatási és sportlétesítmények építészeti és dizájnmegoldásai a világ legjobbjai közé tartoznak. Több mint 1600 diákja számára az egyik legjobb oktatási és sportprogramot kínálja Görögországban.

EUROPA MEDIA (MAGYARORSZÁG)
Europa Media

Szeretünk kommunikálni és rátalálni a megfelelő informatikai eszközre uniós projektünk bemutatásához. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezünk az uniós projektkommunikáció irányításában és menedzselésében, valamint az IKT-eszközök és eLearning platformok fejlesztésében, ezért örömmel vágunk bele az új kalandokba.

2nd Primary School Egkomi (CIPRUS)
egkomib_logo

A Dimotiko Scholeio Egkomis 2 állami általános iskola. Engomiban, Nicosia külvárosában található. Ebben a tanévben 185, 6-12 év közötti tanuló jár az iskolába, 21 (14 teljes munkaidős és 7 részmunkaidős) tanárt foglalkoztatunk teljes munkaidőben, valamint további 5, nem oktatási személy dolgozik az iskolában. A gyerekek többsége magas társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkezik, de vannak olyan gyerekek is, akik kedvezőtlenebb háttérrel rendelkeznek. Iskolánk teljesen felszerelt minden szükséges oktatási és technológiai eszközzel és alkalmazással (számítógépek, szélessávú internetkapcsolat, videoprojektorok). Vannak táblagépeink is, amelyeket a diákok tanulási módszereinek fokozására használunk.  Jelenleg a „Mobileszközök használata a tanulói tanulás és értékelés javítására” című KA1 projektben veszünk részt, így 8 tanárnak volt lehetősége részt venni különböző képzéseken.

RURAL HUB (ÍRORSZÁG)
THE RURAL HUB

A Rural Hubot oktatási, képzési és vidékfejlesztési szakemberek egy csoportja hozta létre egyesületként, válaszul a gazdasági válságnak az írországi vidéki kis falvakra és városokra gyakorolt hatására. A Rural Hub 2012-es megalakulása óta számos képzési és kapacitásfejlesztési programot kínál a helyi lakosoknak és közösségi csoportoknak.  A közösségfejlesztés területére szakosodtunk, és számos helyi kezdeményezést dolgoztunk ki a hátrányos helyzetű vidéki fiatalok, a migráns közösségek és az elszigetelt idős lakosok társadalmi befogadásának támogatására.  Ezekkel a csoportokkal dolgozunk együtt és kreatív megközelítéseket és digitális médiaeszközöket tesztelünk, hogy támogassuk a társadalmilag összetartóbb helyi közösségeket Cavan megyében.  Kialakult a megyei szintű érdekeltek hálózata, akik tematikusan támogatják munkánkat. Közösségi irodánkon keresztül informális felnőtt- és ifjúsági oktatási programokat biztosítunk, amelyek neve Social Mornings és Educational Afternoons, a Virginiában (Cavan) található Digital Media Zone (DMZ) programjaink pedig a fiatalok digitális médiába való bevonását szolgálják.

Co-funded by the European union

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2021-2-NL01-KA220-SCH-000048920]

Copyright © | Privacy policy