Átfogó STEAM program MINDENKI számára

Stea4All project
Stea4All project

A PROJEKTRŐL

A STEAM4ALL projekt hozzájárul a  STEAM oktatási struktúra fejlesztéséhez azáltal, hogy a tanulókban tudatosítja az egyes készségek fejlesztésének fontosságát. A projekt, a tanulók motivációjának támogatását és aktív részvételének elősegítését célozza a reál és természettudományos tantárgyakban, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókra.

A PROJEKTRŐL

A STEAM4ALL projekt hozzájárul a  STEAM oktatási struktúra fejlesztéséhez azáltal, hogy a tanulókban tudatosítja az egyes készségek fejlesztésének fontosságát. A projekt, a tanulók motivációjának támogatását és aktív részvételének elősegítését célozza a reál és természettudományos tantárgyakban, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókra.

About Steam4All

ESZKÖZTÁR A
TANULÓK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ
PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA

guide for educators

Kapcsolat

    Co-funded by the European union

    The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
    [Project Number: 2021-2-NL01-KA220-SCH-000048920]

    Copyright © | Privacy policy