Over

Het STEAM4ALL-project zal bijdragen aan de vooruitgang van het school- en STEAM-onderwijs, door leerlingen bewust te maken van het belang van de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden. Het project zal leerlingen, vooral degenen met minder mogelijkheden, motiveren om betrokken te zijn op het gebied van STEAM.


 • DOELEN & DOELSTELLINGEN

  STEAM4ALL streeft ernaar om een interdisciplinair STEAM-programma ontwikkelen om leerlingen, leerkrachten, schoolleiders, schoolpersoneel en schoolgemeenschappen in staat te stellen en actief te betrekken bij het toepassen van STEAM-activiteiten, robotica en digitale hulpmiddelen om belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden voor leerlingen te ontwikkelen.

  De specifieke doelstellingen van het project zijn:

  • Alle leerlingen aanmoedigen en motiveren met ontwikkelingsgerichte activiteiten voor alle leerlingen om betrokken te zijn bij de gebieden van STEAM.
  • De capaciteit van opvoeders, schoolleiders en schoolpersoneel opbouwen om STEAM-activiteiten op scholen te organiseren en uit te voeren met behulp van digitale hulpmiddelen (zoals robotica) en niet-digitale hulpmiddelen.
  • Ontwikkelen van digitale vaardigheden, kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, zelfvertrouwen en samenwerking bij alle leerlingen.
  1. STEAM4ALL Toolkit voor leerlingen: een praktische toolkit voor scholen, met hulpmiddelen voor STEAM-onderwijs, onderzoek, pedagogisch materiaal, activiteiten en open leermiddelen.
  2. STEAM4ALL E-Learningplatform en Blended Learning modules: een open-access E-Learningplatform waar de projectresultaten en de Blended Learning modules zal hosten.
  3. STEAM4ALL-gids voor docenten: een gids met hulpmiddelen voor STEAM-onderwijs voor de dagelijkse praktijk op scholen – leesmateriaal, STEAM-verslagen, best practices, pedagogische hulpmiddelen en activiteiten.
 • Methodology

  Om jongeren in staat te stellen nieuwe kansen te grijpen en te blijven voldoen aan de eisen van de huidige kenniseconomie, moet het onderwijssysteem innoveren en inspelen op deze veranderende realiteit door leerlingen de nodige kennis, vaardigheden en competenties bij te brengen. Het is bewezen dat STEAM-onderwijs een veelbelovende methode is die de ontwikkeling van dergelijke cruciale vaardigheden voor leerlingen kan ondersteunen.

  Schoolsystemen lijken echter moeite te hebben om voldoende sleutelcompetenties, zoals digitale en sociale vaardigheden, aan te bieden. Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen voor tekorten aan vaardigheden op de STEAM-gebieden, ondanks het feit dat de vraag naar dergelijke vaardigheden toeneemt en naar verwachting de komende jaren zal groeien. Dit is een realiteit waar leerkrachten en schoolcurricula rekening mee moeten houden.

DOELEN & DOELSTELLINGEN

STEAM4ALL streeft ernaar om een interdisciplinair STEAM-programma ontwikkelen om leerlingen, leerkrachten, schoolleiders, schoolpersoneel en schoolgemeenschappen in staat te stellen en actief te betrekken bij het toepassen van STEAM-activiteiten, robotica en digitale hulpmiddelen om belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden voor leerlingen te ontwikkelen.

De specifieke doelstellingen van het project zijn:

 • Alle leerlingen aanmoedigen en motiveren met ontwikkelingsgerichte activiteiten voor alle leerlingen om betrokken te zijn bij de gebieden van STEAM.
 • De capaciteit van opvoeders, schoolleiders en schoolpersoneel opbouwen om STEAM-activiteiten op scholen te organiseren en uit te voeren met behulp van digitale hulpmiddelen (zoals robotica) en niet-digitale hulpmiddelen.
 • Ontwikkelen van digitale vaardigheden, kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, zelfvertrouwen en samenwerking bij alle leerlingen.

RESULTATEN

 1. STEAM4ALL Toolkit voor leerlingen: een praktische toolkit voor scholen, met hulpmiddelen voor STEAM-onderwijs, onderzoek, pedagogisch materiaal, activiteiten en open leermiddelen.
 2. STEAM4ALL E-Learningplatform en Blended Learning modules: een open-access E-Learningplatform waar de projectresultaten en de Blended Learning modules zal hosten.
 3. STEAM4ALL-gids voor docenten: een gids met hulpmiddelen voor STEAM-onderwijs voor de dagelijkse praktijk op scholen – leesmateriaal, STEAM-verslagen, best practices, pedagogische hulpmiddelen en activiteiten.

METHODOLOGIE

Om jongeren in staat te stellen nieuwe kansen te grijpen en te blijven voldoen aan de eisen van de huidige kenniseconomie, moet het onderwijssysteem innoveren en inspelen op deze veranderende realiteit door leerlingen de nodige kennis, vaardigheden en competenties bij te brengen. Het is bewezen dat STEAM-onderwijs een veelbelovende methode is die de ontwikkeling van dergelijke cruciale vaardigheden voor leerlingen kan ondersteunen.

Schoolsystemen lijken echter moeite te hebben om voldoende sleutelcompetenties, zoals digitale en sociale vaardigheden, aan te bieden. Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen voor tekorten aan vaardigheden op de STEAM-gebieden, ondanks het feit dat de vraag naar dergelijke vaardigheden toeneemt en naar verwachting de komende jaren zal groeien. Dit is een realiteit waar leerkrachten en schoolcurricula rekening mee moeten houden.

About Steam4All

Partners

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (NEDERLAND)

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een rijke academische traditie die teruggaat tot 1614. Tegenwoordig telt de universiteit meer dan 35.000 studenten uit 120 landen, 5.500 personeelsleden, onder wie 480 hoogleraren, 10 faculteiten en 9 graduate schools. De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top 25 van Europese universiteiten, de top 100 van universiteiten in de wereld en bundelt haar krachten met prestigieuze partneruniversiteiten en -netwerken, waardoor zij een echte internationale kennisplaats is. Het Instituut voor Wetenschapseducatie en -communicatie is een internationale onderzoeksgroep met deskundigen op het gebied van wiskunde- en wetenschapseducatie en -communicatie en werkt aan een onderzoeksprogramma gericht op verbreding en diversificatie van bèta- en techniekdeelname in school- en buitenschoolse contexten. Het instituut telt momenteel 3 hoogleraren, 10 promovendi en 2 postdoctorale onderzoekers. Het overkoepelende doel van het onderzoeksprogramma is de bètatechnische betrokkenheid van alle burgers in formele en informele omgevingen te verbreden en te diversifiëren. Dit wordt bereikt door middel van bètatechnisch onderwijs van hoge kwaliteit aan universiteiten en scholen. We doen dat door middel van verschillende soorten projecten (zoals verkennend onderzoek, curriculumontwerp en -evaluatie met scholen, effectevaluatie van publieke betrokkenheidsevenementen) in samenwerking met onderzoekseenheden, NGO’s en gemeenschapscentra (zoals het gemeenschapscentrum Beijum), outreach-teams (zoals ScienceLinX) en scholen (zoals de Aletta Jacobs School of Public Health). Science LinX, het faculteitswetenschapscentrum (www.sciencelinx.nl), laat tieners, leraren en het lekenpubliek kennis maken met wetenschap met een frisse en op maat gesneden aanpak van kunst & wetenschap tentoonstellingen, workshops, schoolbezoeken (wetenschapstruck) en spelletjes. Centraal in het werk van Science LinX staat de koppeling van formeel (op school) aan informeel leren (bijv. buiten de school). Science LinX coördineert het regionale netwerk van scholen, Network North, waarin 4 universiteiten, meer dan 40 scholen en lokale bedrijven op het gebied van STEM-onderwijs samenwerken.

CARDET (Cyprus)
CARDET

CARDET, centre for advancement of research and development in educational technology ltd, is een van de toonaangevende onderzoeks- en ontwikkelingscentra in het Middellandse-Zeegebied met wereldwijde expertise in projectontwerp en -implementatie, capaciteitsopbouw en E-Learning. Het is onafhankelijk geaffilieerd met universiteiten en instellingen van over de hele wereld, zoals de Yale University, de Universiteit van Nicosia en de International Council of Educational Media. CARDET heeft talrijke projecten uitgevoerd met betrekking tot de ontwikkeling van capaciteitsopbouw en planning in onderwijs en beroepsonderwijs, jeugdhulpverlening, volwasseneneducatie, alfabetisering, digitale hulpmiddelen, E-Learning, onderwijstechnologie, en sociale integratie van gemarginaliseerde groepen. Een van onze sterke punten is ons vermogen om projecten in verschillende contexten zorgvuldig te plannen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren.

Doukas (Greece)
Doukas school

Sinds de oprichting in 1917 heeft de Doukas-school altijd geprobeerd om bij te blijven met de nieuwste trends in het onderwijs. De Doukas-school, een onderwijsinstelling voor K-12, heeft een oppervlakte van 2,5 hectare en beschikt over onderwijs- en sportfaciliteiten die tot de beste qua ontwerp en bouw behoren. De 1600 leerlingen tellende school biedt een van de beste onderwijs- en sportprogramma’s in Griekenland.

EUROPA MEDIA (HONGARIJE)
Europa Media

Wij houden van communicatie en het vinden van de juiste IT-tool om ons EU-project onder de aandacht te brengen. Met meer dan 20 jaar ervaring in het leiden en beheren van EU-projectcommunicatie, het ontwikkelen van ICT-tools en E-Learning-platforms, zijn we verheugd om nieuwe avonturen te beginnen.

2nd Primary School Egkomi (Cyprus)
egkomib_logo

Dimotiko Scholeio Egkomis 2 is een openbare basisschool. Zij is gevestigd in Engomi, een voorstad van Nicosia. De school telt dit schooljaar 185 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, terwijl 21 leerkrachten (14 voltijdse en 7 deeltijdse) volledig in dienst zijn plus nog eens 5 niet-onderwijzend personeel. De meerderheid van de kinderen op onze school heeft een hoge sociaaleconomische achtergrond, maar er zijn ook kinderen met een lagere sociaaleconomische achtergrond. Onze school is grondig uitgerust met alle noodzakelijke educatieve en technologische hulpmiddelen en toepassingen (computers, breedband internetverbinding, videoprojectoren). We hebben ook tablets die we gebruiken om het leren van de leerlingen te verbeteren.  Sommige leerkrachten gebruiken tafels om leerlingen bij technologische projecten te betrekken. We nemen momenteel deel aan een KA1-project “Gebruik van mobiele apparatuur om het leren en de evaluatie van leerlingen te verbeteren” en 8 leerkrachten hebben de kans gekregen om een opleiding te volgen.

RURAL HUB (IERLAND)
THE RURAL HUB

De Rural Hub werd opgericht als een vereniging door een groep professionals uit onderwijs, opleiding en plattelandsontwikkeling als antwoord op de gevolgen van de economische crisis voor kleine plattelandsdorpen en -steden in Ierland. Sinds de oprichting in 2012 biedt The Rural Hub een breed scala aan opleidings- en capaciteitsontwikkelingsprogramma’s aan lokale bewoners en gemeenschapsgroepen.  We zijn gespecialiseerd op het gebied van gemeenschapsontwikkeling en hebben een aantal lokale initiatieven ontwikkeld ter ondersteuning van de sociale integratie van kansarme plattelandsjongeren, migrantengemeenschappen en geïsoleerde oudere bewoners.  Wij werken met deze groepen samen, waarbij wij gebruik maken van creatieve benaderingen en het uittesten van digitale mediamiddelen om een grotere sociale cohesie tussen de lokale gemeenschappen in County Cavan te ondersteunen.  We hebben een ontwikkeld netwerk van belanghebbenden in het hele graafschap die ons werk op thematische basis ondersteunen. Via ons kantoor in de gemeenschap verzorgen we informele onderwijsprogramma’s voor volwassenen en jongeren via onze programma’s Social Mornings en Educational Afternoon; en via onze programma’s ‘youth into digital media’ die we uitvoeren in onze Digital Media Zone (DMZ) in Virginia, Cavan.

Co-funded by the European union

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2021-2-NL01-KA220-SCH-000048920]

Copyright © | Privacy policy