Naar Een Inclusief STEAM Programma Voor Iedereen

Stea4All project
Stea4All project

OVER HET PROJECT

Het STEAM4ALL-project zal bijdragen aan de vooruitgang van het school- en STEAM-onderwijs, door leerlingen bewust te maken van het belang van de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden. Het project zal leerlingen, vooral degenen met minder mogelijkheden, motiveren om betrokken te zijn op het gebied van STEAM.

OVER HET PROJECT

Het STEAM4ALL-project zal bijdragen aan de vooruitgang van het school- en STEAM-onderwijs, door leerlingen bewust te maken van het belang van de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden. Het project zal leerlingen, vooral degenen met minder mogelijkheden, motiveren om betrokken te zijn op het gebied van STEAM.

About Steam4All

TOOLKIT
VOOR LEERLINGEN

GIDS
VOOR DOCENTEN

guide for educators

Contact

    Co-funded by the European union

    The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
    [Project Number: 2021-2-NL01-KA220-SCH-000048920]

    Copyright © | Privacy policy